Bardzo przydatne urządzenie

Wibrator do betonu to urządzenie służące do zagęszczania mieszanki betonowej. Poprzez wibracje powoduje wyparcie z niej pęcherzyków powietrza.

Zapobiega to powstawaniu w związanym betonie nadmiernej ilości porów oraz przestrzeni nie wypełnionych mieszanką betonową tzw. „raków”.

Zbyt intensywne wibrowanie mieszanki betonowej może prowadzić do segregacji składników (mleczko cementowe wypływa na wierzch natomiast kruszywo osiada na dnie). Zarówno zbyt intensywne jak i niedostateczne zawibrowanie mieszanki prowadzi do utraty wytrzymałości betonu.

Wibratory zewnętrzne mocowane są np. do szalunku lub stołu wibracyjnego, do którego przymocowana jest forma, w której wykonuje się drobne elementy betonowe.

Wibrator taki zbudowany jest z silnika elektrycznego na wale, do którego przymocowane są masy niewyważone. Wibratory bezwładnościowe (silnikowe) zwane także jako elektrowibratory, służą również do napędzania szerokiej gamy przenośników, podajników i przesiewaczy wibracyjnych.

Pracujące w parze o przeciwbieżnych obrotach, wytwarzają liniowy wektor siły wymuszającej (w przenośnikach, podajnikach oraz podajnikach odsiewających), pojedyncze wytwarzają kołowy wektor siły wymuszającej (głównie w przesiewaczach).

Wynajem kontenerów Wrocław