Formy komunikacji za pomocą komputera

Komputer nie jest już jedynie sprzętem wykorzystywanym do wykonywania ogromnych obliczeń. Jego możliwości pozwalają na wiele więcej.

www.emplor.pl

Wraz z rozwojem internetu, nadeszła nowa era komunikacji między użytkownikami komputerów.Pierwsze formy komunikacji w latach 60-tych polegały głównie na wysyłaniu notyfikacji związanych z używaniem sprzętu.

Wraz z rozwijającymi się protokołami sieciowymi powstawały pierwsze tekstowe formy komunikowania się między stacjami. Najpopularniejszym protokołem do rozmów był IRC.

Przez kolejne lata idea natychmiastowej wymiany wiadomości była rozbudowywana i jest używana do dziś. Równocześnie rozwijała się poczta elektroniczna, która pozwalała użytkownikom na posiadanie indywidualnych adresów, których charakterystycznym elementem stał się znak małpa.

Wraz z rozbuową technologii, swobodna komunikacja internetowa odbywa się także z pomocą przesyłania dźwięku oraz obrazu.Ze względu na swoje możliwości, internet stał się najpopularniejszą formą komunikacji, gdy bezpośredni kontakt z osobami jest utrudniony.

rejestratory ip dzierżawa kserokopiarek