Jak pracują spycharki?

Na budowie bardzo często używa się spycharek, które są maszynami dość skomplikowanymi, a ich praca to złożony proces. W pracy spycharek rozróżnia się 3 fazy. Pierwsza to faza odspajania gruntu wówczas nóż lemiesza znajduje się poniżej płaszczyzny jazdy. Może się to odbywać sposobem płaskim – lemiesz przez całą drogę odspajania opuszczony jest na tę samą głębokość lub sposobem schodkowym – lemiesz na drodze odspajania dwu- lub trzykrotnie zmienia głębokość oczywiście na mniejszą.

Drugą jest faza przesuwania urobku wówczas nóż lemiesza znajduje się w poziomie płaszczyzny jazdy. Może być to: przesuwanie czołowe lub płaskie – płaszczyzna przesuwania w płaszczyźnie terenu, a także przesuwanie korytowe – płaszczyzna przesuwanie poniżej płaszczyzny terenu wówczas wydajność jest większa nawet o 100% lub też przesuwanie boczne. Ostatnia faza to faza rozładunku wtedy nóż lemiesza znajduje się powyżej płaszczyzny jazdy. Wydajność takiej maszyny zależna jest od technologii pracy, wymiarów lemiesza, mocy ciągnika, rodzaju gruntu i pochylenia terenu oraz siły naporu spycharki.

Czynnikiem decydującym jest cykl pracy.