Piotr Aigner

Chrystian Piotr Aigner urodził się w 1756 roku w Puławach. Swoją edukację artystyczną odbył we Włoszech w latach 1779 – 1780.

Po powrocie z Włoch działał i pracował w Warszawie. W 1782 roku został wybrany na wojskowego budowniczego Rzeczypospolitej.

W 1792 roku został mianowany profesorem architektury w Szkole Korpusu Inżynierów Koronnych. Brał czynny udział w powstaniu kościuszkowskim.

W 1814 roku został członkiem Akademii świętego Łukasza w Rzymie. W latach 1817 – 1818 był profesorem Królewskiego Uniwersytetu Warszawie.

www.chums.pl

W 1827 roku po opuszczeniu Warszawy i Krakowa na stałe wyjechał do Włoch. Twórczość architekta to dojrzały klasycyzm, wzbogacony formami empiru oraz nurtu romantycznego.

Do głównych prac autora zaliczyć można pałac w Przeworsku, przebudowę zamku w Łańcucie, kościół świętego Aleksandra w Suwałkach, dworek w Cieszacinie Wielkim, pałacyk w Rozkoszy w Warszawie, przebudowę Arsenału w Warszawie, bibliotekę Ignacego Potockiego w Warszawie oraz rozbudowę pałacu Krasińskich w Warszawie.

http://sona.net.pl/index.php/tynki-akustyczne/