Rękojmia za wady budowlane

Wszelkie prawa zlecającego budowę nieruchomości w razie pojawienia się wad budowlanych określa Kodeks cywilny. Mimo to bardzo ważne jest poprawne skonstruowanie umowy między kupującym, a wykonawcą. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych konfliktów i sporów.

Kodeks cywilny, a dokładniej art. 637 zakłada, że w razie wystąpienia usterek można żądać ich usunięcia, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy lub nawet odstąpić od umowy. W umowie o budowę nieruchomości można określić jednak szczegółowe zasady rękojmi za wady lub całkowicie wyłączyć tego typu odpowiedzialność.

Jakie zasady dotyczące rękojmi są najczęściej stosowane w umowach między zlecającym a przyjmującym? Przede wszystkim jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek wady budowlane kupujący ma prawo zobowiązać wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli jednak usterki są na tyle poważne lub ekipa budowlana nie naprawiła ich w wyznaczonym czasie – wówczas mamy prawo odstąpić od umowy. Ostatni środek – czyli obniżenie wynagrodzenia wykonawcy – stosuje się gdy wad nie da się usunąć, jednak nie są one na tyle istotne, aby uniemożliwić użytkowanie budynku.

Plan ogrodu powinien najpierw sporządzić architekt Bydgoszcz z doświadczeniem w pracach ogrodowych. Budowa domów jednorodzinnych