Uzyskanie pozwolenia na budowę

Żadna budowa nie może zostać rozpoczęta bez odpowiednich dokumentów. W przypadku domu należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wydają je stosowne instytucje, m.in. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta. Pamiętać należy o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Obowiązkowo trzeba dołączyć projekt zagospodarowania przestrzennego działki. Nie może zabraknąć również projektu architektoniczno-budowlanego sporządzonego przez uprawnione osoby.

W projekcie tym należy uwzględnić m.in. warunki otoczenia czy wymogi przyszłego właściciela. Inwestor powinien posiadać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto istotnym dokumentem jest również aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Budynek musi posiadać dostęp do mediów oraz możliwość przyłączenia do drogi publicznej. Właściciel ma obowiązek pozyskać dokumenty, które potwierdzają taką możliwość. Niekiedy wymagane są jeszcze inne dokumenty, w zależności od konkretnego przypadku.

www.extremedrive.pl

Oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę wynosi kilkanaście dni.

gazowe podgrzewacze wody płyta xps