Wspólnota mieszkaniowa i usterki w budynkach

W ostatnich latach na rynku nieruchomości obserwujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na budynki mieszkaniowe. Z tego powodu zdarza się, że deweloperzy wykonują swoją pracę w pośpiechu i zależy im, aby ekipa budowlana jak najszybciej ukończyła budowę. Niestety, takie postępowanie powoduje występowanie wad budowlanych, które później utrudniają lokatorom użytkowanie nieruchomości. Co w takim przypadku może zrobić wspólnota mieszkaniowa? Przede wszystkim zastosowanie mają tu gwarancja udzielona przez dewelopera oraz rękojmia.

www.djkayslay.org

Warto pamiętać, że ta druga w świetle polskiego prawa jest o wiele istotniejsza, ponieważ deweloper ma obowiązek jej udzielenia. Gwarancja to natomiast świadczenie dobrowolne. Wspólnota mieszkaniowa może oczywiście na podstawie stosownych umów domagać się od dewelopera usunięcia usterek występujących w budynku. Co ciekawe, prawo to przysługuje również pojedynczym lokatorom, którzy zakupili mieszkanie w budynku.

Oprócz naprawienia wad budowlanych mieszkańcy mają również prawo żądać obniżenia ceny nieruchomości lub nawet odstąpienia od umowy.

Domy pod klucz Wrocław - tutaj dźwigi używane