Za co odpowiedzialny jest inwestor?

Jedną z najważniejszych funkcji w procesie budowlanym pełni inwestor. Nałożone są na niego odgórne prawa i obowiązki, które muszą być stosowane podczas czasu trwania budowy. Do zadań inwestora należy m.

in. opracowanie projektu budowlanego. W praktyce polega to na tym, że inwestor zleca opracowanie projektu uprawnionym specjalistom, jak również dostarcza im niezbędne materiały.

Zaliczają się do nich np. podkłady geodezyjne czy badania gruntowe. Obowiązkiem inwestora jest również wyznaczenie kierownika budowy, przy czym stanowisko to może objąć wyłącznie osoba, która posiada stosowne uprawnienia.

pro-vita.org.pl

Inwestor musi również zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednakże opracowanie takiego planu jest już zadaniem kierownik budowy Białystok. Inwestor musi również uczestniczyć na każdym etapie budowy.

W szczególności dotyczy to rozpoczynania poszczególnych prac. Jeżeli wymaga tego sytuacja, inwestor może zatrudnić nawet kilku inspektorów na budowie, zwłaszcza podczas prac specjalistycznych.

gazomierz g40