Różne rodzaje kruszarek

Kruszarki walcowe stosowane są najczęściej do kruszenia średniego i drobnego, a także mielenia materiałów średniej i małej twardości. Materiał jest rozdrabniany przez zgniatanie między przeciwbieżnie obracającymi się walcami (najczęściej dwa, choć są rozwiązania z trzema).

Powierzchnie walców mogą być gładkie lub zębate. Jeszcze inne kruszarki to kruszarki udarowe.

Stosowane są obecnie do wszystkich stadiów kruszenia oraz mielenia. Są obecnie wykorzystywane do kruszenia najtwardszych skał takich jak: bazalt, dolomit, wapień oraz granit o niewielkiej ścierności (nie nadają się do piaskowców czy kwarcytów).

Rozdrabnianie materiału następuje poprzez uderzenie wirującymi elementami roboczymi, jak również odbicia od nieruchomych płyt korpusu. Elementy robocze tych kruszarek to młotki (osadzone wahliwie na wirniku) – mówimy wówczas o kruszarkach młotkowych; dodatkowo młotki ścierają materiał na ruszcie a także bijaki (osadzone na sztywno) – wówczas są to kruszarki bijakowe; oznacza to, że w dolnej części korpusu brak rusztu.

przepusty kablowe www.fahnen.pl